راهنمای سایت نیاز روز

 

می توانید از لینک های زیر برای کسب اطلاعات و راهنمایی در موضوعات مختلف استفاده نمایید:

 

راهنمای اعتبار پولی

راهنمای سرویس ستاره

راهنمای سرویس به روز رسانی

راهنمای سرویس چند شهری

راهنمای وضعیت آگهی ها

قوانین و مقررات درج آگهی

تعرفه سرویس ها

سیاست حفظ حریم شخصی