کنتاکتور و تجهیزات تله مکانیک

م فداکار: ۳۳۹۳۷۲۲۳-۳۳۹۲۷۱۳۱-۳۳۹۲۷۳۷۵-۰۹۳۰۶۵۳۶۱۱۰

فروش تمامی تجهیزات telemecanique کلید مینیاتوری.کنتاتور. رله،فیوز مینیاتوری،کلید گردان،کلید اتو ماتیک، شماره های تماس:33937223-33927131-33927375-

م فداکار

کردستان > سقز

۳۳۹۳۷۲۲۳-۳۳۹۲۷۱۳۱-۳۳۹۲۷۳۷۵-۰۹۳۰۶۵۳۶۱۱۰

Email

تعداد بازدید: ۱۹۱۰

به روز رسانی: امروز ۲۰:۲۶

شناسه آگهی: ۷۰۲۵۶۳